[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  แผนผังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ระบบ Server PFSense
  ระบบ UniFi Controller
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ดาทอง
ครู คศ.3 (อุตสาหกรรมศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายประหยัด สายบุตร
ครู
ครูสอนคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุจินต์ จันดากุล
ครู
ครูสอนสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายธีระพล ประทุมโต
ครู
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล
ครู
ครูสอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายกฤษกร สายมณี
ครู
ครูสอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววิรากานต์ ไม้จันทร์ดี
ครู
ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นายกิตติพงษ์ พวงสด
ครู
ครูสอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายฉลอง พาโพพันธุ์
พนักงานราชการ
ครูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายถวิล อินทร์ษร
พนักงานราชการ
ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นางรจนา ปานนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางธนัญฐา เพชรใส
ธุรการโรงเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : ฝ่ายบริหาร
8 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
11 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป