ชื่อ - นามสกุล :นายมนัด เทศทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
Telephone :0956163222
Email :thesthong@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :