หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1, ม.4
โดย : admin
อ่าน : 1260
อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายทองเต็ม ขันงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ มีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้