ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นายมนัด เทศทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจุไรวรรณ หนุนชู
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรณรงค์ คงทวี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเบญจมาศ ใยแดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประเสริฐ ดาทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศรุดา ตระกูลวรรณา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรุ่งนภา ไชยโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาย จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุจินต์ จันดากุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักรพงษ์ สุขพราห์ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีรภัทร อินธิกาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวินทร์เตชินท์ พันพะม่า
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทิพย์ฤดี รูปสม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ วสุวัตร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนานันท์ ยวงเดชกล้า
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัชชัย เชื้อสายดวง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฐิติจิตต์ เดื่อมขันมณี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอาทิตยา ทนคง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป